هر مسؤولی بخش‌هایی از قوانین که خودش می‌خواهد عمل می‌کند/ رکورد مصوبات خوب در دنیا را زده‌ایم!