ایران رتبه دوم رشد علمی منطقه را کسب کرد

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: ایران در شتاب رشد علمی، رتبه دوم منطقه را کسب کرده است.۱۷:۳۲ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر