تخصیص اعتبارات ویژه برای توسعه سیستان و بلوچستان

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: اعتبارات ویژه سیستان و بلوچستان با هدف رعایت عدالت و توازن منطقه ای اختصاص می یابد.۱۷:۳۶ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر