خاطره شنیدنی همسر شهید رضایی‌نژاد از همسرش

همسر شهید رضایی‌نژاد در خاطره‌ای گفت: داریوش همسرم برایم از خاطره حضور پدرش در جبهه زیاد تعریف می‌کرد. یکی از این خاطرات مربوط به روزی است که بسیار دلتنگ پدرش بوده است.