روشی شگفت‌آور از سوی یک ایرانی برای جلوگیری از سرقت خودرو +عکس

یکی از شهروندان ایرانی برای جلوگیری از سرقت خودرویش آن را به شکل زیر محصور کرد.