ترامپ: معشوقۀ بیل را به مناظره با هیلاری خواهم آورد!