سردار عبداللهی: امروز پاسخ ایران به تجاوزگر کوبنده ترخواهد بود

معاون هماهنگ‌کننده ستاد کل نیروهای مسلح گفت: صدام اشتباه بزرگی کرد و امروز دشمنان ما عبرت بگیرند و آن اشتباه را تکرار نکنند، چون امروز پاسخ به تجاوزگر کوبنده‌تر خواهد بود.۱۷:۳۲ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر