نشست فرماندهان مرزبانی ایران و عراق در آبادان

فرماندهان مرزبانی ایران و عراق امروز در آبادان و در نشستی مشترک برای برگزاری بهتر بزرگترین همایش شیعیان (اربعین) به رایزنی و تبادل نظر پرداختند.۱۷:۳۶ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر