هشدار سمات به کارگزاران بورس

مدیر امور عملیات سهامداران شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) به کارگزاران هشدار داد تا هر چه سریعتر شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی خود را تکمیل کنند.۱۷:۳۷ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر