ایران تاکنون ۸۴ میلیارد دلار علیه آمریکا در دعاوی حکم گرفته است/ ثبت ۱۰۸ پرونده علیه آمریکا