تظاهرات علیه نژادپرستی در فنلاند

روز شنبه، تظاهراتی در مخالفت با جنبش‌های نژادپرستانه در فنلاند برگزار شد.