پیام تبریک فدراسیون برای صعود نوجوانان

سایت فدراسیون فوتبال به مناسبت صعود تیم ملی نوجوانان به جام جهانی پیام تبریک صادر کرد.