فیلم/ سخنرانی حسن عباسی در نخستین روز جشنواره مقاومت

دکتر حسن عباسی در سومین نشست نخستین روز از برگزاری جشنواره بین المللی فیلم مقاومت به تحلیل نمادها و کاراکترهای سریال آمریکایی هوم لند پرداخت.