کمیسیون اصل نود بهترین گزینه برای پیگیری طرح حقوق‌های نجومی است

سخنگوی کمیسیون اصل نود معتقد است؛ این کمیسیون مدت زیادی بر روی موضوع فیش‌های حقوقی کار کرده و بهترین گزینه برای بررسی این موضوع است.