اصولگرایی که روحانیت را قبول ندارد، اصولگرا نیست/اصولگرایان راهی جز ائتلاف در انتخابات سال آینده ندارند