سقوط سرباز از بام موزه ملی ایران / اورژانس پس از ۳ دقیقه به محل حادثه رسید

سخنگویی اورژانس تهران از سقوط یک سرباز ۱۸ در جمعه شب خبر داد.