شاخص بورس به ۷۷ هزار و ۸۲ واحد رسید

شاخص کل بورس با افزایش ۱۷۵ واحدی، به رقم ۷۷ هزارو ۸۲ واحد رسید.۱۸:۰۵ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر