۳۹ تیم اجرایی پیش بیمارستانی و۱۱ بیمارستان درگیر مانور بودند/انتقال ۵۹ مصدوم به بیمارستانها در این سناریو

نفیسه میرکتولی گفت: جمعا ۳۹ تیم اجرایی از کارگروه بهداشت و درمان در حوزه پیش بیمارستانی از استان اصفهان,قم و کاشان حضور داشتند و علاوه برا این تیم ها ۲ قسمت نیز به عنوان پست امدادی شرکت داشتند.