انتقال اجباری «نبیل رجب» به زندان «الرفاع»

مقامات دولت بحرین اعلام کرده‌اند رئیس مرکز حقوق بشر این کشور به اجبار به زندانی فرستاده خواهد شد که ابتدای بازداشتش در آن بوده و شرایط بسیار نامطلوبی دارد.