پیروزی اس.خوزستان در بازی دوستانه

استقلال خوزستان موفق شد در یک بازی دوستانه تیم استقلال ملاثانی را شکست دهد.