مجتبی حسینی با مخالفت من نمی‌ماند/ گل‌محمدی: باید هفته سوم استعفا می‌دادم

یحیی گل‌محمدی در بیانیه‌ای ۷ بندی پاسخ نامه امروز ذوب‌آهنی‌ها را داد.