۶۲ میلیارد ریال از حقوق‌های نجومی به بیت‌المال بازگشت

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اهتمام نظام برای بازگشت دریافتی های غیرمتعارف برخی از مدیران کشور گفت: بیش از ۶۲ میلیارد ریال از این دریافتی های غیرمتعارف به بیت المال بازگردانده شد.۱۸:۰۷ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر