۶۲ میلیارد ریال از حقوق‌های نجومی به بیت‌المال بازگشت