یک سوم مدارس کشور غیراستاندارد و ناایمن است

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه یک سوم مدارس غیر استاندارد نوسازی و ایمن سازی می شود گفت: ۳۰ درصد مدارس ساخته شده توسط مردم و خیرین مدرسه ساز بوده است.۱۸:۰۹ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر