بهره برداری از بزرگترین رادیو تلسکوپ جهان

بزرگترین رادیو تلسکوپ جهان در چین به بهره برداری رسید.۱۸:۰۹ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر