آغاز به کار آزمایشی بزرگترین تلسکوپ رادیویی جهان در چین

بزرگترین تلسکوپ رادیویی جهان در چین کار خود را به صورت آزمایشی آغاز کرد.