نیروهای مورد حمایت ترکیه به احتمال زیاد به سمت «منبج» در شمال سوریه حرکت می‌کنند