دعوای مصر با قطر بر سر توت فرنگی بالا گرفت!

مصر مدعی است قطر با ممنوع کردن واردات توت فرنگی از این کشور روابط دو جانبه را بیش از پیش تیره کرده است….