صالحی وارد وین شد

علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی امروز (یکشنبه) برای شرکت در شصتمین کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی وارد وین شد.۱۸:۱۱ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر