لایحه الحاق ایران به "کنوانسیون تمپره" در جلسه کمیسیون صنایع تصویب شد

عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تمپره در جلسه امروز کمیسیون تصویب شد.