مجلس باید دستورالعمل شفافی برای واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی مصوب کند

رئیس مجلس گفت: تسهیل حضور بخش خصوصی در بخش‌های مختلف برای رفع مشکلات کشور باید جدی گرفته شود.