اینتر ۱-۱ بولونیا/ تساوی خانگی اینتر مقابل بولونیا

دیدار تیم های اینتر و بولونیا لحظاتی پیش با نتیجه مساوی ۱-۱ خاتمه یافت تا بولونیا در سن سیرو به روند بردهای متوالی اینتر پایان دهد.