تشکیل چهار کمیته تخصصی در کمیسیون اقتصادی/درخواست تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا رای نیاورد