صدام از آبان ۵۷ چشم طمع به ایران داشت

حجت‌الاسلام و المسلمین دعایی گفت: آغاز جنگ در حقیقت از آبان سال ۵۷ بود و صدام برای انتقام از ایران برنامه‌ریزی کرد.