آخرین وضعیت پورحیدری از زبان فرزند

فرزند پورحیدری می گوید که عضو هیات مدیره این باشگاه با نظر پزشکان همچنان در بیمارستان حضور دارد.