میوه‌درمانی درخشان بعد از استرس مجمع(عکس)

رئیس جدید فدراسیون جودو با خونسردی خاصی در مجمع انتخاباتی حاضر شد و در یکی از نزدیک‌ترین رأی‌گیری‌های فدراسیون‌ها یکبار دیگر به سمت قبلی خود بازگشت.