ایران و ژاپن قرارداد ۳۲۰ میلیون یورویی همکاری پتروشیمی امضا کردند

ایران و ژاپن قرارداد تامین منابع مالی از بازارهای بین المللی به شکل کوتاه مدت (یوزانس) در صنعت پتروشیمی به مبلغ ۳۲۰ میلیون یورو را به امضا رساندند.