انفجار در یک قطار باری در جنوب شرق ترکیه

بر اثر انفجار بمب در یک قطار باری در جنوب شرق ترکیه یک نفر زخمی شد.