فوربز: دزدی ۱۷ میلیارد دلاری صنعت نفت روی میز بازرسی قرار گرفت