گواردیولا: کسب سهمیه CL بسیار دشوار است

علیرغم شروعی فوق العاده در فصل جدید، پپ  گواردیولا هنوز هم معتقد است که برای پیش بینی قهرمان فصل جاری لیگ برتر بسیار زود است.