به حمایت هواداران نیاز داریم؛/ عباسیان: بعد از گل سوم به بچه‌ها گفتم گل می‌زنیم

معین عباسیان مدافع چپ تیم پدیده می‌گوید که این تیم علیرغم ارائه بازی های خوب در نتیجه گیری به همان میزان خوب نبوده است.