آغاز نشست شورای امنیت درباره اوضاع حلب/دی‌میستورا خواهان اعمال فشار شورای امنیت بر طرف‌های سوری شد

نشست شورای امنیت با هدف بررسی اوضاع در شهر حلب سوریه آغاز شد.