آغاز نشست شورای امنیت درباره اوضاع حلب/دی‌میستورا خواهان اعمال فشار شورای امنیت بر طرف‌های سوری شد