تمرین ۲ ساعته تیم ملی فوتبال در ارمنستان

تیم ملی عصر امروز به تمرینات خود در ایروان ارمنستان ادامه داد.