کمیسیون انرژی به بحث نحوه ابلاغ IPC‌ به دولت پاسخ داد

سخنگوی کمیسیون انرژی گفت: در جلسه امروز به سوال بعضی نمایندگان درباره چرایی عدم طرح IPC‌ در کمیسیون پاسخ داده شد.