کمیسیون انرژی به بحث نحوه ابلاغ IPC‌ به دولت پاسخ داد