احتمال کناره گیری سیاه جامگان از جام حذفی

با توجه به تاریخ آغاز تمرینات سیاه جامگان انتظار می رود تا این تیم در دیدار جام حذفی شرکت نخواهد کرد.