در نظرسنجی آ اس:/ حمایت رئالی ها از زیدان برای تعویض رونالدو

هواداران رئال شکی در اینکه تصمیم زیدان برای تعویض رونالدو در بازی مقابل لاس پالماس درست بوده ندارند.