تمرین ١٢٠ دقیقه ای تیم ملی در ایروان (عکس)

تیم ملی عصر امروز به تمرینات خود در ارمنستان ادامه داد.