IBM با تراشه TrueNorth، ساختار دیجیتالی مغز انسان را پیاده کرده است